thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
01 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2023
02 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2023
03 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
04 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
05 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
06 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022
09 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
10 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
11 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
12 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
13 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
14 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/11/2022
16 3.7% (5) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
17 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
18 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
19 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
20 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
21 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
22 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2023
23 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2022
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
26 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2023
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
28 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2023
29 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
30 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2023
31 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
32 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
33 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
34 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
36 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
37 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
38 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2023
39 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
40 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
41 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
42 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
43 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2023
44 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
45 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/11/2022
49 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
50 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
51 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
52 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2023
53 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
56 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
57 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
58 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
59 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
60 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
61 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
62 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2022
64 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
66 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
67 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
68 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/11/2022
70 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
71 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
73 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
74 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
75 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
76 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
77 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
78 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2023
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
80 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
81 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2023
82 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2023
83 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022
85 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
86 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/11/2022
88 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
89 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
90 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2022
91 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
92 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2023
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
94 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
95 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
96 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2022
97 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2022
98 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2023
99 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2023
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 16 5 lần ra

Cặp số 04 4 lần ra

Cặp số 74 4 lần ra

Cặp số 02 3 lần ra

Cặp số 06 3 lần ra

Cặp số 13 3 lần ra

Cặp số 14 3 lần ra

Cặp số 17 3 lần ra

Cặp số 32 3 lần ra

Cặp số 41 3 lần ra

Cặp số 53 3 lần ra

Cặp số 56 3 lần ra

Cặp số 67 3 lần ra

Cặp số 78 3 lần ra

Cặp số 99 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 13 7 lần ra

Cặp số 21 7 lần ra

Cặp số 23 6 lần ra

Cặp số 32 6 lần ra

Cặp số 36 6 lần ra

Cặp số 42 6 lần ra

Cặp số 66 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 21 15 lần ra

Cặp số 76 15 lần ra

Cặp số 78 15 lần ra

Cặp số 05 14 lần ra

Cặp số 36 14 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
21 15 14/11/2022
76 15 15/11/2022
78 15 28/03/2023
05 14 14/11/2022
36 14 30/03/2023
40 13 30/03/2023
04 12 30/03/2023
13 12 30/03/2023
16 12 30/03/2023
41 12 30/03/2023
91 12 29/03/2023
99 12 28/03/2023
02 11 28/03/2023
09 11 15/11/2022
11 11 15/11/2022
30 11 28/03/2023
42 11 30/03/2023
70 11 30/03/2023
98 11 29/03/2023
20 10 30/03/2023
23 10 30/03/2023
43 10 28/03/2023
54 10 11/11/2022
57 10 15/11/2022
59 10 15/11/2022
61 10 29/03/2023
66 10 29/03/2023
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số mien bac.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Âm Lịch

Ngày 10 (Mậu Tý), Tháng 2 (Ất Mão), Năm 2023 (Quý Mão)

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo
(Mọi việc đều tốt.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Quý Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Giáp Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Ất Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Bính Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Đinh Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Mậu Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Kỷ Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Canh Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Tân Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Nhâm Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Quý Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Bắc
Hỷ thần: Hướng Đông Nam

Những việc nên làm: Cấy lúa gặt lúa, mua trâu, nuôi tằm, đi săn thú cá, tu sửa cây cối
Việc không nên làm: Động thổ, san nền đắp nền, nữ nhân khởi ngày uống thuốc chưa bệnh, lên quan lãnh chức, thừa kế chức tước hay sự nghiệp, vào làm hành chính, nộp đơn dâng sớ, mưu sự khuất tất

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86

sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates bsquared-consulting remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket